Automatiniai savaimę prasiplaunantys mechaninio valymo filtrai

Dažniausiai naudojami kada vanduo yra smarkiai mechaniškai užterštas. Filtrą sudaro automatinis valdymo vožtuvas, kolona atspari korozijai užpildyta kelių frakcijų užpildais, skirtais mechaninėm priemaišom surinkti. Surinktos priemaišos, prasiplovimo metu, pašalinamos į kanalizaciją, todėl, kuo arčiau įrenginio, turi būti kanalizacijos prievadas.

Taip pat reikalinga elektros instaliacija (220V), kadangi filtro prasiplovimas vyksta pagal nustatytą programą, kurią valdo elektroninis valdymo vožtuvas, atitinkamai nukreipdamas vandens srautus. Prasiplovimo dažnumas priklauso nuo vandens užterštumo, suvartojimo, reikiamo pralaidumo.

Eksploatacinės sąnaudos – vanduo sunaudojamas filtruojančio užpildo praplovimui, elektros sąnaudos valdymo vožtuvo reguliavimui, filtruojantis užpildas, kurį rekomenduojama keisti nauju kas trys – penki metai.

GAUTI PASIŪLYMĄ